Liczba odwiedzin strony: 29424 Osób na stronie: 1
 

Będkowska Beata M., notariusz

 
 
Będkowska Beata M., notariusz
 
Nowa 3
99-400 Łowicz
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 192 poz. 1965 - Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z dnia 3 września 2004 r.) Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się wykaz przedsiębiorców o...
Monitor Polski 1997 Nr 49 poz. 472 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 maja 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 8 sierpnia 1997 r.) Rej. 87/97 Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i...